top of page

 

Tillämpning Dessa försäljningsvillkor gäller fr.o.m 2014-11-15 och reglerar förhållandet mellan köpare (Kund)

och säljare (C-W Karlstedt AB)

 

Priser och betalning Samtliga priser vid försäljning till konsument anges exkl. moms såvida inget annat anges och gäller med undantag för oförutsedda prisförändringar. Beställda varor är C-W Karlstedt AB:s egendom tills dess att Kunden erlagt full betalning.
C-W Karlstedt AB erbjuder köp mot förskottsbetalning.

 

Leverans och frakt Leverans sker som paket- eller pallförsändelse. Leverans sker snarast möjligt, dock kan leveranstiden variera beroende på om varan finns i lager eller inte. Skulle beställd vara vara slutsåld restnoteras denna och skickas så fort varan finns i lager igen. Om Kund beställt flera varor och någon är slut skickas de varor som finns i lager omgående. Den/de varor som är slut restnoteras och skickas fraktfritt så fort de finns i lager igen. Kan C-W Karlstedt AB inte få tag på fler exemplar så kommer Kund att bli erbjuden en likvärdig produkt till samma pris eller lägre. Accepterar Kund inte detta tar C-W Karlstedt AB bort produkten från beställningen och skickar resterande varor. Om Kund valt Postförskott som betalningsalternativ skickas varorna först när allt finns i lager. Fraktkostnad tillkommer på varje beställning om inget annat anges.

 

Äganderätten till sålda varor förbehålls C-W Karlstedt AB, till dess varorna är till fullo betalda. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja inköpta varor innan dessa är till fullo betalda. C-W Karlstedt AB förbehåller sig också rätten att återta varorna om kunden inte iakttar betalningsvillkoren

 

Avbeställning Kunds beställning kan avbeställas så länge den inte har skickats. Avbeställning ska ske via telefon eller e-post snarast möjligt. Har C-W Karlstedt AB hunnit skicka beställningen kan Kund skicka tillbaka varan enligt ångerrätten.

 

Ångerrätt Kund har rätt till återköp, dvs. ångra sitt köp, i upp till 14 dagar efter att denne mottagit leverans eller del därav. En förutsättning för detta är dock att varan är oanvänd och återsänds i obruten originalförpackning. Vid återköp ska Kund först kontakta

C-W Karlstedt AB för instruktioner avseende retur. Kostnader för returfrakt och fraktkostnader i samband med beställning debiteras Kund. Det belopp som återbetalas kan aldrig överstiga varans ursprungliga kostnad enl. kvitto.

 

Reklamation C-W Karlstedt AB garanterar att varje försändelse okulärbesiktigas innan den skickas till Kund. Skulle varan ändå vara trasig/felexpedierad när den anländer åtar sig C-W Karlstedt AB att kostnadsfritt åtgärda felet. Kund får inte åberopa att varan är felaktig, om Kund inte meddelar C-W Karlstedt AB om felet inom skälig tid efter det att varan mottagits. Synliga fel ska anmälas direkt till utlämningsstället vid mottagandet av varan. Dolda fel ska anmälas till C-W Karlstedt AB inom 3 dagar från mottagandet av varan.
 

Personuppgifter För att ge Kund bästa möjliga service behöver vi Kunds namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.

C-W Karlstedt AB ansvarar för all hantering av Kunds personuppgifter och kommer under inga omständigheter att lämna ut dessa till tredje person. C-W Karlstedt AB för register över våra kunder i enlighet med personuppgiftslagen (GDPR).

 

Villkorsförändring C-W Karlstedt AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan föregående varsel. Det är villkoren vid tidpunkten för Kunds beställning som gäller.

 

Reservationer Information som lämnas på C-W Karlstedt AB:s hemsida, i tryckt form, via e-post m.m. gäller med reservation för tryckfel, felskrivningar, missvisande bilder, oförutsedda prisförändringar, förändringar av skatter och avgifter samt andra omständigheter över vilka C-W Karlstedt AB inte kan råda.

 

 

 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

bottom of page